Coneix les cases modernes de l'arquitectura sostenible

Dir, avui dia, cases modernes és referir-nos a cases de disseny que han estat fabricades seguint les pautes de l'arquitectura sostenible. Però, un cop en aquest punt introductori, val la pena recordar què és el que entenem com a arquitectura sostenible i com hem arribat fins aquí.

 

 

El naixement de la consciència ecològica

Fa anys (fins a, pràcticament, els principis del segle en curs), gairebé ni ens plantejàvem que les cases haguessin de ser sostenibles. Hi havia una confiança cega en el progrés i no ens paràvem a pensar en les conseqüències que les nostres accions sobre el medi natural podien tenir a les nostres vides a curt i mig termini.

 

Des de les dècades finals del segle XX, els moviments ecologistes van començar a cridar l'atenció sobre aquests efectes i la irreversibilitat d'alguns d'ells. La creixent sensibilització social i les investigacions en la matèria van fer que els Estats prenguessin cartes en l'assumpte durant la dècada final del segle passat i arribessin a un seguit d'acords per posar fre al deteriorament del medi ambient.

 

Els compromisos de mínims dels Estats es van traduir, com no podia ser d'altra manera, en determinades normatives protectores del medi ambient. La seva suficiència o insuficiència ja és matèria d'un altre debat, però hem d'assenyalar que els objectius d'aquestes lleis passen per reduir l'impacte negatiu de l'home en l'ecologia.

 

ecologia

 

 

La influència de l'ecologia arriba a la construcció

Un cop introduït el context que implanta la sensibilitat ecològica en el nostre dia a dia, no hi ha dubte sobre que la construcció havia de ser un dels sectors en què aquesta hauria de plasmar majorment els seus efectes. I és que l'activitat constructiva és una de les que genera una major petjada ecològica.

 

Al cap ia la fi, els projectes urbanístics modifiquen bastant el territori i alteren determinats ecosistemes naturals. Així mateix, aquestes infraestructures comporten una alta concentració d'aparells i sistemes energètics i electrònics, a més de la seva conjunció amb altres activitats potencialment contaminants.

 

Per tant, no t'ha d'estranyar que les principals normatives reguladores de la protecció mediambiental s'hagin centrat en l'àmbit de l'habitatge. Entre elles, hem de destacar les prohibicions d'edificar en determinats àmbits (reserves naturals, costes, etc.) i les obligacions relatives a que les cases certifiquin la seva eficiència energètica (perquè no gastin més energia de la imprescindible).

 

A dia d'avui, qüestions com les ressenyades són mínims de responsabilitat mediambiental a tenir en compte. I això és una cosa que en Minka Houses, com a continuació veurem, es prenen molt seriosament.

 

La convicció sobre la sostenibilitat

Minka Houses és l'avantguardista sistema de construcció posat en pràctica amb èxit per l'arquitecte Joan Enric Ejarque Velázquez. Entre les seves característiques principals, destaquem la rapidesa, modernitat i sostenibilitat. Avui ens centrarem en l'últim concepte.

 

I és que la sostenibilitat (és a dir, minimitzar l'impacte sobre el medi natural perquè aquest no vegi alterats els seus equilibris bàsics) no només és un requisit exigible a les construccions de Minka Houses, sinó que forma part de la seva aposta per un model de cases particular.

 

La innovació no està renyida amb el respecte al medi ambient i, de fet, és possible construir cases amb rendiments òptims tenint-lo ben present. A més d'aquest criteri, fonamentat en la qualitat, Minka Houses es pren molt seriosament un concepte que està guanyant pes en el món empresarial actual, la Responsabilitat Social Corporativa (RSC).

 

La RSC consisteix a intentar millorar l'entorn en el qual l'empresa realitza la seva activitat. I això, com et pots imaginar, té una incidència especial en la qüestió mediambiental. És a dir, es tracta d'actuar, ras i curt, per tal de deixar el terreny que es trepitja millor que com ens el vam trobar.

casa modernes

 

 

Les minkas com a prototips de la sostenibilitat

Minka Houses no ha adoptat aquest nom per casualitat. Un viatge al Japó de l'arquitecte Joan Enric Ejarque Velázquez va resultar fonamental perquè aquest quedés enamorat de la senzillesa i funcionalitat d'unes cases tradicionals nipones conegudes com minkas.

 

Es tractava d'antigues cases d'agricultors que vivien a les zones rurals del país, però el seu model arquitectònic, per la seva utilitat, havia estat exportat a les ciutats. Hi ha minkas actuals que es segueixen construint a l'estil tradicional, mentre que altres (sobretot, les de les àrees urbanes) s'han anat adaptant a algunes exigències funcionals o tecnològiques de les cases d'avui dia.

 

De tota manera, hem de remarcar que l'esperit de les minkas segueix viu i prova d'això és que, en l'actualitat, segueixen existint tant l'oferta com la demanda d'aquest tipus de cases. No en va, les seves concepcions segueixen estant vigents, ja que es basen en optimitzar les estructures de construcció i els materials emprats en ella per donar forma a cases totalment eficients i econòmiques.

 

De fet, les minkas originals (avui en dia, són orgulls de la cultura japonesa) es construïen amb materials que es trobaven en el mateix entorn dels habitatges, ja que les economies domèstiques no donaven per a la importació. Per tant, hem de ressenyar la importància del bambú, de l'argila, de la palla i, sobretot, de la fusta.

 

A continuació, comprovarem com l'elecció del concepte minka per als projectes de Joan Enric Ejarque Velázquez no ha estat gratuïta.

 

 

 

El concepte d'intel·ligència constructiva

Una de les majors virtuts de les Minka Houses és la rapidesa amb la qual es construeixen. No en va, es tracta d'un dels seus principals reclams en una època de gran competitivitat en el sector de l'habitatge. Els 6 mesos que triguen els seus obrers en acabar tot el projecte suposen un temps d'execució realment reduït, el que s'ha revelat com un gran atractiu per als potencials compradors. A més, aquest termini no implica desviacions pressupostàries ni canvis sobrevinguts sobre el disseny inicial pel qual apostar (el sempre temible modificat i el seu encariment).

 

Per tant, aquí tens un dels primers actes de responsabilitat mediambiental. Com menys temps duri l'activitat urbanitzadora, menys es contamina. I això ho compleix Minka Houses a la perfecció.

 

Però aquesta intel·ligència constructiva no és només qüestió de rapidesa en la construcció, sinó que la sostenibilitat s'ha de perllongar en el temps mitjançant les dotacions de la casa. En aquest sentit, val la pena centrar-nos en l'eficiència dels sistemes energètics instal·lats en els habitatges, els quals aconsegueixen uns estalvis equivalents als que garanteixen les qualificacions d'eficiència energètica A i B. D'aquesta manera, es compleixen els criteris bàsics de consum responsable i les despeses per a les funcions essencials de la casa seran els mínims imprescindibles.

arquitectura sostenible

Com has pogut llegir, a la disminució de l'impacte relativa a la intel·ligència constructiva se suma la sostenibilitat a mig i llarg termini associada a l'eficiència energètica.

La cura del planeta

La Terra és de tots i, per tant, totes les nostres accions, sense excepció, tenen conseqüències en el seu futur. En el marc de l'esmentada Responsabilitat Social Corporativa, Minka Houses és una empresa especialment escrupolosa en la consecució dels recursos naturals necessaris per dur a terme les seves obres d'arquitectura.

Per això, en Minka Houses s'empren materials 100% ecològics i els recursos que s'obtenen (sobretot, la fusta, que és el material estrella de les seves cases) han estat extrets d'explotacions sostenibles. És a dir, s'han aconseguit mitjançant bones pràctiques, les quals no llasten la sostenibilitat dels ecosistemes ni dels pobles que hi viuen.

La fusta com a clau

Efectivament, la fusta, de la mateixa manera que en les minkas originals, és l'element central d'aquestes cases. Ens referim a fusta CLT (per les seves sigles, en anglès, Cross Laminated Timber), és a dir, fusta tecnològica d'estructura contralaminada.

fusta

Aquest sofisticat material sobresurt per determinats avantatges, les quals, a continuació, et resumim:

versatilitat

Aquestes estructures tenen un gran protagonisme en els forjats i les estructures de càrrega i faciliten la composició de formes geomètriques i grans llums. I és que la versatilitat del material en qüestió facilita la seva combinació amb materials com el vidre o acer.

duresa

La fusta és un material noble i que aporta bellesa als habitatges, però també hem de valorar que les seves propietats compactes impliquen una gran resistència, el que va a fer que les cases basades en ella durin llargs anys i suportin sense problemes les inclemències meteorològiques. Amb un manteniment i una protecció homologables als d'altres materials, poden arribar a resistir els efectes del foc millor que algunes estructures metàl·liques

Qualitat de vida

Els interiors de fusta expulsen la humitat ambiental, cosa que afavoreix a la nostra salut (sobretot, si tenim dolors respiratoris i reumàtics). La fusta, a més, no modifica els camps electromagnètics, la qual cosa també és positiu per evitar l'insomni i els problemes circulatoris i nerviosos. Així mateix, s'incrementa el benestar, ja que les cases de fusta són 5 vegades més silencioses que les fabricades amb formigó o maons.

capacitat aïllant

Finalment, hem d'incidir en la baixa conductivitat tèrmica de la fusta. El seu aïllament et permetrà gaudir d'un ambient refrescant a l'estiu i càlid durant l'hivern.

capacitat aïllant

Imagen de seguimiento