Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2
Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2
Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2
Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2
Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2
Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2
Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2
Casa moderna Minka: San Sebastian - 4 - 220 m2

Casa moderna Minka: San Sebastian - 4

El projecte d'aquest habitatge parteix d'unes premisses que vénen condicionades per les petites dimensions i desnivell pronunciat de la parcel·la on se situa.

La forma del solar ens determina la implantació de l'habitatge centrant respecte els seus límits parcel·laris. El projecte s'organitza en dues plantes: la planta baixa triangular que s'uneix amb la planta primera rectangular, creant un sol volum que és replega en diferents plans i queda en un voladís rotund i tancat al carrer.

El programa funcional és desenvolupa en dues plantes i s'adapta a les necessitats dels propietaris seguint les directrius inicials del projecte. La planta d'accés des del carrer, on trobem la zona de dia orientada al sud i la planta primera on s'ubica la zona de nit formada per tres dormitoris.

Localització:

Sant Cugat del Vallès

Durada del projecte:

5 mesos

Superfície:

220 m2
Imagen de seguimiento