es ca en

POLÍTICA DE CONFIDENCIALITAT I PROTECCIÓ DE DADES

La titularitat de la marca MINKA Houses i el domini d’aquesta web ( https://www.minkahouses.com/) és propietat de JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS S.L.

 • Titular: JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS S.L.
 • Domicili social: PLAÇA BARCELONA, 13 | 08172 Sant Cugat del Valles
 • Telèfon: +34 935 441 822
 • Dades de contacte: info@jeev-arq.com
 • CIF: B-62617360

Finalitats del tractament

JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL, tractarà la informació que ens proporcionen les persones interessades amb les següents finalitats:

 • Gestionar qualsevol tipus de sol·licitud, suggeriment o petició sobre els nostres serveis professionals que ens formulin les persones interessades.
 • Comunicacions comercials: Tractament de les seves dades amb la finalitat d’informar-los sobre activitats, articles d’interès i informació general sobre els nostres serveis via correu electrònic.
 • Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum vitae (CV) o en el formulari facilitat en la secció “Treballa amb nosaltres”, amb la finalitat del procés de selecció i reclutament. Vostè autoritza expressament a JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL, perquè procedeixi al tractament de les seves dades per a la finalitat indicada.

JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL tractarà les seves dades i informació aportada per als processos de selecció amb la més estricta confidencialitat, adoptant per a això les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, malament ús, alteració i/o accés no autoritzat. Conservació de les dades: Així mateix li informem que JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL podrà conservar el seu Currículum Vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció.

 

Criteris de conservació de les dades

 • Gestió Curriculum Vitae: JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL podrà conservar el seu Currículum vitae pel termini màxim d’un any, conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 • Comunicacions comercials: Les persones interessades, podran donar-se de baixa d’aquestes comunicacions a la següent adreça de correu electrònic: info@jeev-arq.com
 • La resta de les dades seran conservats durant el temps que sigui necessari per complir amb les finalitats anteriorment descrites.

 

Legitimació
La base legal per al tractament de les dades és el consentiment de les persones interessades para:

 • La tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d’informació o consulta sobre els nostres serveis professionals.
 • L’enviament de comunicacions comercials dutes a terme per JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL
 • L’enviament del seu currículum vitae.

 

Destinataris
No es cedeixen dades de caràcter personal a tercers, excepte disposició legal. Tampoc es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països.

Procedència
Les dades de caràcter personal s’obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporciona els nostres col·laboradors són les següents:

 • Dades d’identificació.
 • Adrecis postals o electròniques.

No es tracten dades especialment protegides.

 

Drets

Dret d’Accés, Rectificació i Supressió: Les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació sobre si, en JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL, estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

Dret a la Limitació i Oposició: En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, salvo per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dites dretes podran ser exercitats en info@jeev-arq.com

Actualitzacions i modificacions
JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS SL es reserva el dret de modificar i/o actualitzar la informació sobre protecció de dades, quan sigui necessari per al correcte compliment del Reglament de Protecció de Dades. Si es produís alguna modificació, el nou text serà publicat en aquesta pàgina, on podrà tenir accés a la política actual. En cada cas, la relació amb els usuaris es regirà per les normes previstes al moment precís en què s’accedeix al lloc web.

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE FORMULARI WEB AMB FINS COMERCIALS

 

Vull rebre comunicacions comercials sobre els productes i serveis de JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS S.L. per e-mail, correu ordinari, telèfon o serveis de missatgeria

Accepto que JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS, S.L. pugui tractar i utilitzar les dades personals que he facilitat (com els meus dades de contacte i email) amb les finalitats d’atenció al client, transmitirme informació seleccionada sobre productes i serveis de JEEV i per realitzar estudis de mercat.

També vull rebre ofertes personalitzades de productes i serveis de MINKA Houses, que la mateixa pugui determinar en funció del meu comportament i les meves preferències personals, així com de l’ús que faig dels productes o serveis.

Accepto que les meves dades personals puguin utilizar-se per a elaborar perfils individualitzats de client mitjançant procediments estadístics. Com a resultat d’aquest procés d’elaboració de perfils, rebré comunicacions de màrqueting amb continguts relacionats amb la els productes i serveis que podrien interessar-me, com ofertes personalitzades de MINKA Houses o dels seus clients. En cas d’estar disponibles, podran incorporar-se als perfils que s’elaborin sobre mi les dades que es detallen a continuació, que puc haver facilitat personalment o poden haver-se generat durant la meva utilització dels productes i serveis de MINKA Houses: dades de contacte (com el nom, l’adreça, el correu electrònic).

Sol·licituds de modificacions relatives a la declaració de consentiment i dret de revocació

Pot revocar en qualsevol moment, amb efecte immediat, qualsevol de les declaracions de consentiment que ha enviat a MINKA Houses contactant amb el servei d’Atenció al Client de JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS S.L. (+34 935 441 822 / info@jeev-arq.com). Després d’aquesta revocació, finalitzarem el tractament del seu perfil de client i no rebria noves comunicacions comercials. A través d’aquests mateixos canals de comunicació, pot sol·licitar també que l’informin sobre les dades personals que sobre tu conserva JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS, S.L., així com corregir aquestes dades, esborrar-los o limitar el seu tractament. Per a més informació sobre el tractament de les seves dades personals per part de JEEV ARQUITECTURA I PROMOCIONS, S.L., vegeu la Política Informativa de Protecció de Dades de MINKA Houses publicada a Internet.